Members Cahul State University “B.P. Hasdeu”

Cahul State University “B.P. Hasdeu”

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul este o instituţie publică, fondată la 7 iunie 1999, având ca scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare. Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” are trei facultăţi: Facultatea de Filologie şi Istorie; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, care pregătesc specialişti în următoarele domenii: Filologie Română, Filologie Engleză, Filologie Franceză, Istorie, Pedagogie, Drept, Administraţie Publică, Business şi Administrare, Finanţe şi Bănci, Contabilitate, Turism, Inginerie şi management în transport (naval), Informatică şi Matematică.

Personalul didactic este alcătuit din 106 profesori cu grade didactice şi ştiinţifice, care activează la următoarele catedre: Catedra de Istorie şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Filologie Română, Catedra de Filologie Engleză, Catedra de Filologie Franceză, Catedra de Drept, Catedra de Administraţie Publică, Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă, Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii, Catedra de Matematică şi Informatică, Catedra de Ştiinţe Aplicative, Catedra de Pedagogie şi Psihologie.

Cu toate că are o istorie scurtă, Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a înregistrat rezultate foarte bune atât în domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi în implicarea cadrelor didactice în organizarea şi realizarea activităţilor extra-curriculare, programelor şi proiectelor care au ca scop dezvoltarea domeniului educaţional în regiunea de sud a Republicii Moldova.

Instituţia dispune de două blocuri spaţioase de studii, 3 cămine care asigură studenţii cu spaţiu locativ, o bibliotecă modernă cu 3 săli de lectură, 4 săli multimedia care oferă studenţilor şi cadrelor didactice posibilitatea să acceseze Internetul şi să studieze noile tehnologii informaţionale.

Un rol important în îmbunătăţirea procesului de învăţământ îl au serviciile şi centrele din universitate: Centrul Francez de Resurse Şcolare şi Universitare, Centrul Englez de Resurse, Centrul de Documentare ONU, Centrul Pro-Europa Cahul, Clinica Juridică etc.Aceste centre asigură consultanţă în ceea ce priveşte furnizarea de surse metodice şi bibliografice, promovarea valorilor europene prin factorul lingvistic şi altele. La moment, la Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” studiază 2146 studenţi bugetari şi cu taxă.

Mulţi studenţi sunt apreciaţi cu diplome şi menţiuni la diferite concursuri, ceea ce demonstrează potenţialul intelectual al universităţii. În contextul modernizării sistemului de învăţământ superior, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” depune eforturi pentru implementarea în practică a prevederilor Procesului de la Bologna.

În acest sens, universitatea noastră a beneficiat de mai multe granturi europene pentru dezvoltarea instituţională, creşterea calităţii studiilor, cercetare etc.

În perioada 2001-2003, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a implementat proiectul european „Modernizarea administraţiei Universităţii de Stat din Cahul” care a avut ca scop crearea unui sistem informaţional al universităţii, în parteneriat cu Universitatea Nice-Sophia Antipolis (universitatea aplicantă), Franţa, Universitatea Degli Studi din Geneva, Italia, Universitatea Glasgow Caledonian, Marea Britanie, şi Universitatea de Stat din Moldova. La moment, Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” este implicată în implementarea proiectului „Erasmus Mundus External Cooperation Window for Belarus, Moldova and Ukraine (Lot 7)”, care prevede burse de mobilitate academică pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi pentru studii post-doctorale. Până în prezent au obţinut mobilităţi în cadrul acestui proiect 25 de persoane dintre care: 13 studenţi, 3 deţinători de burse de master, 3 deţinători de burse de doctorat şi 6 cadre didactice. Un alt proiect la care participă Universitatea „Bogdan Petriceicu Hasdeu” este proiectul european: „Master Studies in European Integration and Neighborhood Policy – MEINEPO” (în cadrul programului TEMPUS, faza a III-a), care are drept scop introducerea studiilor de masterat în Politica de Vecinătate a UE la universitatea noastră, Universitatea „Al. Russo” din Bălţi şi Academia de Studii Economice a Moldovei, începând cu anul universitar 2009-2010.

Grație participării active la runda 2008 a programului TEMPUS, faza a IV-a, Universitatea “B.P. Hasdeu” ia parte, începând cu 1 ianuarie 2009, ca membră de consorţii interuniversitare şi beneficiară directă, în trei proiecte europene, anume: – Proiectul JEP „Modernisation et Developpement des Cours Professionnalisés (MODEP)”, al cărui obiectiv este dezvoltarea curriculară a studiilor de licenţă (L3) şi masterat (M1 şi M2) în domeniul managementului întreprinderilor şi administraţiei publice, adaptate la necesităţile profesionale, în universităţi din Belarus, Moldova, Ucraina şi Maroc (Aplicant: Universitatea Auvergne Clermont 1, Franţa). – Proiectul JEP „Western-Eastern Teacher Education Network”, care urmăreşte să creeze o reţea a universităţilor din UE şi ţările din Estul Europei în scopul extinderii experienţei academice europene privind noile metodologii de predare (Aplicant: Universitatea Tehnologică din Kaunas, Lituania). – Proiectul JEP “Création de 4 Ecoles

Hôtelières Supérieures d’Application (ESHA)”, care are ca obiectiv major crearea unui mecanism de formare profesională în domeniul serviciilor hoteliere şi restaurante în Rusia, Moldova şi Kazahstan (Aplicant: Institutul de Servicii şi Design (AU1)).

Un rol important în dezvoltarea Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” îl au relaţiile de strânsă cooperare cu o serie de instituţii de învățământ superior din ţară şi de peste hotare. În prezent, universitatea noastră are încheiate acorduri de cooperare şi parteneriat cu 8 universităţi din Republica Moldova, 6 universităţi din România, 3 universităţi din Ucraina şi 2 instituţii de învățământ superior din Franţa (Centrul Universitar Jean-Francois Champollion şi Universitatea Auvergne Clermont 1). Sunt fructuoase mai ales relaţiile cu universităţile din cadrul Euroregiunii “Dunărea de Jos”, îndeosebi cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Un indicator important al dezvoltării acestor relaţii este semnarea acordului de fondare a Asociaţiei Universitare a Euroregiunii “Dunărea de Jos” (1 decembrie 2000). În baza acestui acord, a fost creat un instrument eficient de valorificare a oportunităţilor oferite de programele educaţionale europene.