Members Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creanga”, Chisinau

Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creanga”, Chisinau

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău este o instituţie de învăţământ superior, care are drept scop formarea iniţială şi continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul Ştiinţelor educaţiei, Ştiinţelor umanistice, Ştiinţelor sociale, Arte, Ştiinţe exacte şi Asistenţă socială, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia.

Planul strategic al UPS ,,Ion Creangă” este elaborat în acord cu prevederile reformelor în curs de desfăşurare în sistemul naţional și european de învaţământ, urmărind realizarea misiunii universităţii: de formare pedagogică a cadrelor didactice şi inovare a ştiinţelor educaţiei prin cercetări inter- şi transdisciplinare.

Pentru atingerea misiunii asumate este necesară consolidarea şi perfecţionarea unor valori instituţionale generale:

Calitate – susţinerea unei culturi a calităţii în toate subdiviziunile funcţionale ale universităţii şi  în toate domeniile de formare profesională.

Cooperare şi comunicare – în cadrul instituției, interinstituţionale naţionale, regionale şi internaţionale.

Integritate – onestitate în toate activităţile membrilor comunităţii academice;

Excelenţă –  punct de referinţă în tot ce întreprinde și promovează Universitatea.

Flexibilitate –  prin aplicarea diferitelor metode şi mijloace în calea realizării programelor individuale şi instituţionale;

Creativitate – oferirea de soluţii, inclusiv alternative cu scopul dezvoltării şi promovării instituţiei;

Educaţie pe toată durata vieţii – pentru toate cadrele didactice universitare.

În scopul realizării funcţiilor clasice ale universităţii (didactică şi de cercetare) planul strategic pentru perioada 2012 – 2015 al UPS “Ion Creangă” din mun. Chişinău este orientat spre realizarea următoarelor direcţii prioritare: